Mentorus: tutaj zaczyna się sukces...

Jesteśmy firmą managerską wyspecjalizowaną w zwiększaniu zyskowności przedsiębiorstw.

Mieścimy się w Katowicach, działamy głównie w południowej i centralnej części Polski.

Naszymi Klientami są polskie, prywatne firmy zatrudniające 60 – 800 pracowników.

Skutecznie wdrażamy programy działań poprawiające wyniki biznesowe naszych Klientów.

Sukces rynkowy naszych Partnerów budujemy na dwóch kluczowych filarach:

Zwiększanie Skuteczności Procesu Sprzedaży:

Dobór optymalnego dla firmy portfolio produktów.

Definicja najbardziej perspektywicznych grup docelowych klientów.

Przygotowanie najskuteczniejszego modelu sprzedaży dla zdefiniowanych produktów i klientów.

Przebudowa i przygotowanie kompetencyjne zespołu sprzedażowego do realizacji nowej strategii.

Przygotowanie i wdrożenie systemu kluczowych wskaźników efektywności – monitoring wyników.

Wsparcie wdrożeniowe dla zespołu sprzedażowego w procesie realizacji nowej strategii handlowej.

Redukcja Kosztów Produkcji:

Audyt operacyjny i kosztowy procesów produkcji i logistyki wewnętrznej.

Przygotowanie optymalnego dla firmy modelu procesów produkcyjnego i logistycznego.

Przygotowanie skutecznego programu stałej redukcji kosztów procesów wytwórczych i logistycznych.

Przygotowanie kompetencyjne kadry managerskiej do efektywnego wdrożenia programu optymalizacji.

Przygotowanie i wdrożenie systemu kluczowych wskaźników efektywności – monitoring wyników.

Wsparcie wdrożeniowe dla zespołu managerskiego w procesie skutecznej realizacji programu optymalizacji.

Zapraszamy do współpracy !