Program Rozwoju Biznesu to sprawdzone, Autorskie narzędzie         do zwiększania Zyskowności Twojej Firmy.

Skuteczność systemu sprzedażowego

 • Budowanie jakościowego portfela klientów wysokiej wartości
 • Skuteczny system akwizycji najlepszych klientów na rynku
 • Optymalizacja marżowa oferty produktów własnych i handlowych
 • Tworzenie wysoko marżowych systemów produktowych
 • Automatyzacja systemu komunikacji i obsługi klientów
 • Programy budowania długoterminowej lojalności klienta
 • Optymalizacja kosztów operacyjnych działu sprzedaży

Optymalizacja kosztów wytworzenia wyrobów

 • Mapowanie optymalnych procesów wytwórczych

 • Automatyzacja stanowisk, gniazd oraz linii produkcyjnych

 • Program redukcji roboczogodzin w procesach produkcji i logistyki

 • System Zarządzania Jakością
 • Optymalizacja zużycia i kosztów surowców i materiałów
 • Optymalizacja energetyczna procesów wytwórczych
 • System zarządzania wydajnością w procesach operacyjnych

Pewność i skuteczność  systemu Zakupów

 • Mapowanie optymalnych procesów zakupowych
 • Dedykowane strategie zakupowe
 • Budowanie jakościowego portfela zaufanych dostawców
 • Skuteczny system akwizycji najlepszych dostawców na rynku
 • Platforma przetargowa
 • Automatyzacja procesów zakupów, dostaw i rozliczeń 
 • Programy win- win dla najważniejszych dostawców
 • Tworzenie grup zakupowych

Sprawność systemu logistycznego

 • Mapowanie optymalnych procesów logistycznych
 • Strategia zarządzania zapasami

 • System Just-in-Time dla dostaw
 • Zarządzanie flotą transportową
 • System intralogistyki dla procesów produkcyjnych
 • Automatyzacja procesów logistyki i magazynowania
 • Digitalizacja dokumentacji dla procesów logistyki i magazynu
 • Zarządzanie odpadami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach logistyki

Efektywność Zespołu Pracowników

 • Mapowanie optymalnych struktur funkcjonalnych

 • System komunikacji wewnętrznej

 • Programy ocen i rozwoju kompetencji pracowniczych 

 • Programy motywacyjne i lojalnościowe dla pracowników

 • System pozyskiwania najlepszych fachowców z rynku pracy

 • Kreowanie pożądanej kultury organizacyjnej w firmie

 • Automatyzacja i digitalizacja procesów i dokumentacja

 • Optymalizacja zatrudnienia

Budowanie Biznesów Komplementarnych

 • Nowe jednostki biznesowe
 • Nowe grupy produktowe
 • Nowe rynki
 • Alianse sprzedażowe
 • Alianse zakupowe
 • Alianse producenckie
 • Alianse operacyjne
 • Organizacje lobbingowe